XXII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii PTK
PolEcho 2021

Gdańsk, 7-8.05.2021 r.

Szanowni Państwo,

ze względu na wciąż trwającą sytuację epidemiologiczną, biorąc pod uwagę unikalny charakter obrazowy naszej konferencji, została podjęta decyzja o jej przełożeniu na przyszły rok. Zatem zapraszamy serdecznie do Gdańska w dniach 7 i 8 maja 2021 r. na Konferencję PolEcho 2021! Wszelkie niezbędne decyzje organizacyjne będą na bieżąco aktualizowane. Osobom, które już się zarejestrowały, opłaty będą przesunięte na przyszły rok lub zwrócone według dyspozycji. 

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. med. Marcin Fijałkowski - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. med. Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz - Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego

Komitet Naukowy

PRZEWODNICZĄCY:

 • Prof. dr hab. med. Piotr Szymański

CZŁONKOWIE:

 • prof. dr hab. Olga Trojnarska
 • prof. dr hab. Katarzyna Mizia-Stec  
 • prof. dr hab. Marcin Fijałkowski  
 • dr n. med. Paulina Wejner-Mik
 • dr n. med. Danuta Sorysz
 • prof. dr hab. Bożena Sobkowicz
 • dr hab. Zofia Oko-Sarnowska
 • prof. dr hab. Andrzej Wysokiński

Komitet Organizacyjny

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:

 • Prof. dr hab. med. Marcin Fijałkowski

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:

 • Dr hab. med. Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz

CZŁONKOWIE:

 • dr med. Radosław Nowak
 • dr med. Izabela Pisowodzka
 • dr med. Agnieszka Mickiewicz
 • lek. med. Witold Bachorski
 • dr med. Natasza Gilis-Malinowska
 • lek. med. Maria Nowak
 • wolontariusze studenckiego koła naukowego

ZGŁOSZENIA ABSTRAKTÓW

Szanowni Państwo,

w ramach XXII Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - PolEcho 2020 przewidziana jest sesja e-posterowa - prezentacja streszczeń odbywać się będzie w formie multimedialnej (bez potrzeby drukowania plakatów). Zapraszamy Państwa do przesyłania streszczeń prac oryginalnych i kazuistycznych za pomocą systemu abstraktowego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

ZGŁOŚ ABSTRAKT

Termin zgłaszania streszczeń upływa 31 maja 2020 r.

Komitet Naukowy kongresu dokona selekcji nadsyłanych prac. Osoby prezentujące zakwalifikowane prace będą uprawnione do rejestracji na Kongresie po specjalnej, obniżonej stawce 300 zł brutto (w przypadku osób, które opłacą wstęp wcześniej Sekcja zwróci różnicę w wysokości opłaty) .

Piotr Szymański            Marcin Fijałkowski 

 

SESJA PRZYPADKÓW

Szanowni Państwo,

na kongresie jak co roku przewidujemy sesję przypadków (zaplanowano miejsce 9 prezentacji). Zapraszamy także do nadsyłania opisów przypadków i filmów na adres przypadki@polecho2020.ptkardio.pl. Komitet Naukowy wybierze z nich dziewięć, które zostaną zaprezentowane w trakcie Sesji. Jeśli  liczba ciekawych przypadków będzie większa - postaramy się zorganizować jeszcze jedną sesję. 

Termin zgłaszania przypadków na sesję obrazową upływa 31 marca 2020 r.

Piotr Szymański            Marcin Fijałkowski 

Miejsce konferencji

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina
ul. Ołowianka 1
80-751 Gdańsk